ارتباطات روستایی

شرکت آرین ماهواره 2 نوع سرویس اقتصادی برای ارائه خدمات ارتباطی به روستاها طراحی و ارائه نموده است نوع اول برای روستاهای پر جمعیت طراحی گردیده است که ترکیبی از راهکار GSM-WLL به همراه ماهواره می باشد که در زیر نمایش داده شده است

ارتباطات روستایی

راهکار دوم بر اساس ارائه یک یا چند خط تلفن به روستاها با استفاده از سرویس VOIPمی باشد که در شکل زیر نمایش داده شده است:

ارتباطات روستایی
تمام حقوق این وب سایت متعلق به آرین ماهواره می باشد

طراحی توسط شرکت شتاب تک | Shetab Tech