شبکه نمایندگی

شرکت آرین ماهواره با اتکا به سابقه فعالیت و نیروی انسانی متخصص خود و با توجه به نیاز بازار با ایجاد یک شبکه فعاب نمایندگی در کل کشور، در کمترین زمان ممکن خدمات پشتیبانی و نگهداری فنی را به مشتریان خود ارائه می نماید که همین امر باعث یک اطمینان خاطر از ارائه خدملت مناسب و بموقع در مشتریان گردیده که نهایتا رضایت مشتریان را بدنبال داشته است جدول زیر شبکه پشتیبانی و نگهداری فنی شرکت آرین ماهواره در کشور را نشان می دهد:

شبکه نمایندگی
ردیفنام استان و منطقه پوشش داده شده توسط تیم فنیتعداد تیم فنی
1 آذر بایجان شرقی / تبریز تیم فنی 1
تیم فنی 2
2 آذر بایجان غربی / ارومیه تیم فنی 1
تیم فنی 2
3 اردبیل - رشت تیم فنی 1
تیم فنی 2
4 گیلان / رشت تیم فنی 1
5 چهارمحال بختیاری / شهرکرد تیم فنی 1
6 اصفهان - شهرکرد تیم فنی 1
7 اصفهان تیم فنی 1
8 اصفهان - یزد تیم فنی 1
9 ایلام تیم فنی 1
تیم فنی 2
10 بوشهر تیم فنی 1
تیم فنی 2
11 خراسان جنوبی / بیرجند تیم فنی 1
12 خراسان رضوی / مشهد تیم فنی 1
تیم فنی 2
13 خراسان شمالی - رضوی -جنوبی تیم فنی 1
14 خراسان شمالی / بجنورد تیم فنی 1
15 خوزستان / اهواز تیم فنی 1
تیم فنی 2
16 زنجان تیم فنی 1
تیم فنی 2
17 سمنان تیم فنی 1
18 سیستان بلوچستان / زاهدان تیم فنی 1
تیم فنی 2
19 فارس / شیراز تیم فنی 1
تیم فنی 2
تیم فنی 3
20 قزوین تیم فنی 1
21 قم تیم فنی 1
22 کاشان تیم فنی 1
23 کردستان / سنندج تیم فنی 1
تیم فنی 2
24 کرمان تیم فنی 1
25 کرمان - یزد تیم فنی 1
26 یزد تیم فنی 1
27 کهکیلویه و بویراحمد تیم فنی 1
28 کرمانشاه تیم فنی 1
تیم فنی 2
29 گلستان / گرگان تیم فنی 1
تیم فنی 2
30 لرستان / خرم آباد تیم فنی 1
تیم فنی 2
31 مازندران / ساری تیم فنی 1
32 مرکزی اراک تیم فنی 1
تیم فنی 2
تیم فنی 3
33 هرمزگان / بندرعباس تیم فنی 1
34 همدان تیم فنی 1
تیم فنی 2
تیم فنی 3
تمام حقوق این وب سایت متعلق به آرین ماهواره می باشد

طراحی توسط شرکت شتاب تک | Shetab Tech